Rzeczoznawcy

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego inSIMP – ZORPOT w Poznaniu

Wysoki profesjonalny poziom wykonawców zleconych usług gwarantuje kompetentną i terminową obsługę podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Ośrodek dysponuje kadrą rzeczoznawczą ze 100 specjalnościami, a w szczególności:

Numer i nazwa specjalności
101 – Projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych
103 – Ekonomia w przemyśle
104 – Automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
105 – Rzecznik ds. innowacji (zarządzanie innowacjami)
106 – Systemy zarządzania jakością
107 – Eksploatacja i remonty maszyn
108 – Urządzenia i automaty do gier
109 – Inżynieria materiałowa
110 – Logistyka przemysłowa
114 – Normalizacja i standaryzacja w przemyśle
115 – Systemy bhp i ochrony środowiska
116 – Rzecznictwo patentowe i ochrona własności przemysłowej
117 – Techniki informatyczne
120 – Marketing i zarządzanie w przemyśle
202 – Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
204 – Odlewnictwo metali
206 – Modelarstwo i oprzyrządowanie odlewnicze
207 – Przeróbka plastyczna metali
209 – Spawalnictwo i łączenie metali
214 – Pokrycia i powłoki
215 – Maszyny i przetwórstwo tworzyw sztucznych
217 – Maszyny i technologie poligraficzne
301 – Maszyny i urządzenia dźwigowe
303 – Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
310 – Maszyny i urządzenia dla przemysłu hutniczego
313 – Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
314 – Maszyny dla przemysłu spożywczego
315 – Maszyny dla przemysłu celulozowego, papierniczego, płyt pilśniowych
316 – Maszyny włókiennicze i odzieżowe
317 – Maszyny obuwnicze i garbarskie
318 – Maszyny budowlane, do robót ziemnych, drogowych i wodnych
319 – Maszyny rolnicze i leśne
320 – Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego i gastronomicznego
321 – Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych
401 – Konstrukcje stalowe w przemyśle
402 – Piece przemysłowe i suszarki
404 – Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
406 – Technika sanitarna
407 – Komputery i urządzenia biurowe
501 – Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe
502 – Sprężarki i wentylatory
503 – Systemy i urządzenia ciepłownicze
504 – Silniki spalinowe
506 – Cieplne maszyny przepływowe
507 – Silniki wodne i pompy
509 – Silniki lotnicze
510  – Silniki okrętowe i siłownie
512 – Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne
601 – Metrologia wielkości fizycznych
607 – Hydraulika i pneumatyka
608 – Inżynieria medyczna
609 – Aparatura fotograficzna i filmowa
610 – Mechanika precyzyjna – Mechaniczne Urządzenia Zabezpieczające
611 – Mechatronika
701 – Lokomotywy elektryczne i spalinowe
704 – Budowa taboru tramwajowego i kolejowego
705 – Pojazdy samochodowe i ciągniki
706 – Sprzęt lotniczy i szybowcowy
707 – Kadłuby okrętowe
709 – Wyposażenie okrętowe
710 – Jednostki pływające (morskie, śródlądowe, sportowe, techniczne i pomocnicze)
712 – Pojazdy specjalne
715 – Stateczność statków i bezpieczeństwo żeglugi
720 – Ochrona przeciwpożarowa
825 – Sprzęt uzbrojenia i jego specjalne wyposażenie techniczne
830 – Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów